Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Zebranie

Wpisany przez Administrator wtorek, 16 kwietnia 2013 21:39

ZEBRANIE

Zarząd Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów zaprasza wszystkich mieszkańców na ogólne, sprawozdawcze zebranie Samorządu Mieszkańców z Prezydentem Miasta Zawiercie,

które odbędzie się w Pałacyku nad Wartą

w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 17:00

Na zebraniu omawiane będą sprawy:

 1. Sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców za rok  2012.
 2. Planowane inwestycje/prace w dzielnicy na rok 2013.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski do Prezydenta Miasta.
 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec-kwiecień 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 16 kwietnia 2013 21:37

Spotkanie marcowe i kwietniowe poświęcone było bieżącym sprawom naszej dzielnicy. Uczestniczyło w spotkaniach dwoje naszych radnych oraz przedstawicielka Wydry Zielonej. Ustalono podczas spotkania termin zebrania sprawozdawczego w połączeniu ze spotkaniem z Prezydentem Miasta Zawiercie. Zebranie odbędzie się w dniu 24.04.2013 r. (środa) o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą, na które to zebranie serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli składać wolne wnioski i zadawać pytania Panu Prezydentowi, Radnym oraz Przewodniczącemu Samorządu.

Na zebraniu zostanie przestawione sprawozdanie z działalności SMDK za rok 2012, omówione planowane prace w dzielnicy i jak wspomniałem powyżej będzie się toczyć wolna dyskusja na wszystkie tematy problematyczne i nurtujące mieszkańców.

Na spotkaniu poinformowaliśmy o inicjatywie Wydziału Upowszechniania Kultury dotyczącej odsłonięcia płyty pamiątkowej na grobie Rodziny Zachertów, poświęconej bohaterowi Powstania Styczniowego jakim był Kazimierz Witold Zachert, który zginął w bitwie pod Grochowiskami. Na prośbę Wydziału Upowszechniania Kultury, pan Michał Oleś - UM w Zawierciu spotkał się z Księdzem Proboszczem w obecności pana J. Sygieta i mojej, aby ustalić kiedy takowe odsłonięcie ma nastąpić i w jakiej formie. Uzgodniono, że odsłonięcie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2013 r. (niedziela) i zostanie poprzedzone Mszą Św. o godz. 11:30 za ś.p. Kazimierza Witolda Zacherta i poległych w Powstaniu, a następnie po przejściu na cmentarz parafialny nastąpi odsłonięcie płyty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kromołowa do uczestnictwa we Mszy Św. i w dalszych uroczystościach. Swoją pomoc w powyższej uroczystości zadeklarował również Dyrektor Szkoły – pan Andrzej Wilk wraz z nauczycielami i młodzieżą oraz OSP w Kromołowie. Podczas spotkania poruszyliśmy również sprawę podświetlenia kapliczki św. Jana Nepomucena, jeżeli uda się zrealizować projekt odsłonięcia głównego źródła rzeki Warty. Mam nadzieję, że pomysł zostanie przemyślany, rozważony i zaakceptowany przez wszystkich i zostanie zrealizowany o czym Państwa poinformuję w późniejszym terminie…

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się z danymi o ilości ulic nieutwardzonych (ponad 5,2 km) w naszej dzielnicy o czym nie omieszkamy wspomnieć i konkretnie zapytać Pana Prezydenta na zebraniu.

Przedstawiono również uwagi mieszkańców odnośnie zatrzymywania się w naszej dzielnicy prywatnych busów pasażerskich, które kiedyś miały przystanek na ulicy Siewierskiej w kierunku Kielc (przy skrzyżowaniu z ulicą Niemcewicza) a z których, żeby dzisiaj skorzystać trzeba dojechać najlepiej do przystanku na tzw. „5” (przy Szkole nr 5 w Zawierciu). Po wyjaśnieniu sprawy, sprawdzeniu jak jest takowy transport regulowany przez przepisy, zwrócimy się do odpowiednich instytucji z zapytaniem w powyższym temacie.

Nawiązując do problemu z komunikacją, pojawiły się też skargi mieszkańców na kierowców jeżdżących w ZKM, których trzeba zatrzymywać na przystankach machając ręką wychodząc zarazem na drogę… Zdarzają się również przypadki, że kierowcy w sposób niecenzuralny odpowiadają pasażerom. Wszystkie te uwagi, zostaną przesłane do Dyrektora ZKM w Zawierciu.

 • Bieżące sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu i instytucji, które są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań:
 • UM w Zawierciu zwrócił się o zaopiniowanie do Policji zamontowania progu zwalniającego na ulicy Bonerów.
 • Złożono pismo do Pani Poseł Anny Nemś o pomoc w sprawie chodnika na ulicy Jurajskiej (lewa strona w kierunku Kielc) oraz poprawę odwodnienia przy kapliczce św. Jana Nepomucena.
 • Złożono wniosek o poprawienie nawierzchni ulicy Żelaznej po podtopieniach oraz zielonego szlaku prowadzącego na Okiennik.
 • Zwrócono się wyczyszczenie zbiorników przeciw powodziowych po ostatnich roztopach i zamuleniu przez błoto zanim nadejdą wiosenne ulewy i burze.
 • Zgłoszono posprzątanie przystanków autobusowych.

Następne wiadomości z prac Samorządu przekażę Państwu w miesiącu maju, po zebraniu sprawozdawczym i co miesięcznym Samorządu Mieszkańców.
 

   

Zbiorniki przeciwpowodziowe uchroniły ulicę Gromadzką i Staromiejską

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 12 kwietnia 2013 12:49

Oczekiwana i wypatrywana przez wszystkich wiosna sprawiła, że duże ilości śniegu jakie w czasie Świąt Wielkanocnych napadały w całym naszym kraju zaczęły gwałtownie topnieć, a spływająca woda zaczęła przybierać postać potoków, małych rzek. Taka sytuacja miała miejsce w środę i czwartek (10-11.04.2013) w naszej dzielnicy. Topniejący śnieg z pól otaczających północo-wschodnią część Kromołowa (Okręglik) sprawił, że powstało zlewisko wód takie samo jak w czasie powodzi w roku 1996 r. Oczywiście była to znacznie mniejsza ilość wody, ale gdyby nie zbiorniki, rwąca woda zalała by zapewne ulicę Gromadzką i Staromiejską (poniżej zamieszczam zdjęcia). Potwierdza to fakt, że podobne zlewisko zrobiło się w „korycie” drogi biegnącej z Kromołowa do Piecek i sprawiło zalanie końcowej części ulicy Żelaznej i podtopienie ostatnich posesji na w/w ulicy, a w szczególności posesję Państwa Pałuchowskich. Podobny zjawisko miało miejsce na drodze - zielonym szlaku pieszym i rowerowym prowadzącym na Okiennik, co spowodowało powstanie wyrw w nawierzchni i wypłukanie piachu. Siłę spływającej wody bardzo dobrze było widać w korycie rzeki Warty przy Pałacyku a dokładniej pod mostkiem przy parkingu, gdzie kolektor „wpada” do rzeki.

Zbiorniki przeciwpowodziowe, zbudowane na bazie tzw. wąwozów (dołów) zatrzymały rwącą wodę a razem z nią piach, tworzące muł z okolicznych pól. Dużą rolę odegrał również las znajdujący się na końcu wąwozu wyhamowując naniesione błoto z pól. W górnym zbiorniku (korycie) zatrzymały się gałęzie, trawy, kamienie, balik słomy (ważący około 200 kg). Naniesione błoto, powstały muł po opadnięciu wody będzie zapewne zalegał w zlewniach (basenach) i będzie musiał być wybrany, co niezwłocznie Samorząd Mieszkańców zgłosi wraz ze zdjęciami do Urzędu Miasta w Zawierciu, ponieważ wraz z nadejściem wiosny oraz lata nasilą się opady deszczu i gwałtowne burze i do tego czasu zbiorniki powinny być oczyszczone. Złożony zostanie również wniosek o poprawę nawierzchni na ulicy Żelaznej oraz drodze biegnącej do Okiennika.

 

   

Co przyniesie, tzw. „Ustawa śmieciowa”?

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 04 marca 2013 13:54

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska, a dokładnie komórki odpowiedzialnej za wprowadzenie nowej tzw. ustawy śmieciowej w życie i związanych z nią zmianami, zostaliśmy poinformowani o krokach jakie muszą zostać zrobione przez mieszkańca w kontekście czekających zmian. Niezależnie od tego, zgłosiłem na spotkaniu, aby wziąć pod uwagę zmniejszenia opłat dla rodzin wielodzietnych (tak jak to wprowadzono w niektórych miastach), ponieważ koszty wywozu nieczystości drastycznie wzrosną dla takich gospodarstw i na przykład dla rodzin 5-6 osobowych jest to wzrost rzędu 23-33 zł miesięcznie.  W chwili obecnej są zaproponowane jeszcze inne rozwiązania przez radnych, które pozwoliły by tą opłatę zmniejszyć. Przynajmniej gmina powinna być pro-rodzinna, jeżeli Państwo Polskie nie jest. Będziemy czekać na dalszy bieg wydarzeń w tym temacie.

Podstawą sprawą, jaką przyjdzie nam zrobić, będzie wypełnienie nowych deklaracji (to według tych oświadczeń będzie naliczana opłata) i podpisanie nowych umów oraz rozwiązanie starych. Jeżeli chodzi o rozwiązanie dotychczasowych umów na wywóz nieczystości z ZGK w Zawierciu, będzie to w miarę proste, ponieważ wystarczy przesłać pocztą rozwiązanie umowy na dotychczasowych warunkach na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawierciem lub adres innego operatora, który zabiera od Państwa śmieci.

Wzory deklaracji, wzór rozwiązania umowy, obwieszczenie i potrzebne informacje możecie Państwo pobrać ze stron:

Takiego rozwiązania w związku z deklaracjami i nowymi umowami nie może zrobić UM, ponieważ, co śmiesznie brzmi, zabrania tego ustawa… Magistrat nie może partycypować w kosztach kurierskich (pocztowych) i nie może przesłać umowy do podpisania listownie wraz z kopertą zwrotną (na odesłanie po podpisaniu). Dlatego każdy mieszkaniec musi złożyć deklarację w terminie do dnia 02.04.2013 r. osobiście w Urzędzie Miasta, w ZGK na ulicy Krzywej lub podczas spotkań, jakie z mieszkańcami przewidują urzędnicy. Podstawą jednak żeby dopełnić w pełni formalności jest złożenie deklaracji wraz z kserokopią umowy dotychczas obowiązującej podpisanej z ZGK w Zawierciu. Jest to bardzo ważne, ponieważ deklaracja bez kserokopii jest nieważna, a takowej informacji nie znajdziecie Państwo na obwieszczeniu. Spotkanie/dyżur odbędzie się w Kromołowie, w dniu 25 marca 2013 r. od godziny 7:30 do godziny 15:30 w naszym Gimnazjum nr 6 – Szkole Podstawowej nr 13. Dlatego szczególnie zwracam Państwu uwagę na przygotowanie kserokopii umowy z ZGK, ponieważ wtedy będziecie mogli na miejscu wszystko kompleksowo załatwić. Myślę, że będzie to dla mieszkańców sporym ułatwieniem i oszczędnością czasu. Przekazanie deklaracji mieszkańcom oraz poinformowanie społeczeństwa zaproponowano również Proboszczom zawierciańskich parafii, ale jedynie nasz Ksiądz Proboszcz nie wyraził zgody na taką formę współpracy. Dlatego, proszę mieszkańców o skorzystanie z jedynego dyżuru i możliwości jaka będzie w naszej szkole, żeby uniknąć dalekiego wyjazdu do Zawiercia na ulicę Krzywą do ZGK lub UM w Zawierciu.

Poniżej spróbuję Państwu pokrótce, streścić w punktach informacje jakie usłyszałem i które zostały po zadaniu pytań wyjaśnione, dotyczące nowej ustawy i zmian jakie wnosi. Najbardziej jednak wyczerpujące odpowiedzi w tej sprawie, będzie można usłyszeć podczas spotkania/dyżuru w naszej Szkole, podczas trzech spotkań w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w dniach 1, 6 i 14 marca 2013 r. oraz podczas dodatkowego spotkania otwartego w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w dniu 23 marca 2013 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00 na sali sesyjnej.

Zasłyszane informacje:

 1. Osoby, które nie złożą deklaracji w określonym terminie będą miały naliczane koszty wywozu nieczystości zgodnie z danymi zameldowania w UM i cennikiem za śmieci niesegregowane. Dlatego warto wypełnić deklarację, ponieważ czasami w domu jest zameldowanych więcej osób, niż mieszka w danej chwili, tzn. studiujące/uczące się dzieci, praca za granicą, praca poza miejscem zameldowania, praca w delegacjach, itp. W takiej sytuacji np. są zameldowane 4 osoby a mieszkają w danej chwili 2 osoby i to stanowi podstawę do naliczania opłaty.
 2. Każdą ewentualną zmianę należy zgłosić do ZGK i wypełnić nową deklaracją.
 3. Po zadeklarowaniu się i podpisaniu nowych umów będą wyrywkowo prowadzone kontrole odnośnie zgodności danych z deklaracji.
 4. Kosze, które mają mieszkańcy obecnie będą mogły być dalej używane a dodatkowo nowy operator/firma, który będzie odbierał śmieci dostarczy nowy kosz - nieodpłatnie. Będzie można dostać dodatkowe kosze na selektywną zbiórkę, ale to już będzie do uzgodnienia w trakcie.
 5. Przy zgłoszeniu i zadeklarowaniu się do prowadzenia selekcji odpadów ważne będą kolory worków i ich przeznaczenie. Jest kilka „łamigłówek”. I tak np.:
  WOREK ŻÓŁTY – plastik – butelki, opakowania po sokach i mleku, metal, zakrętki, opakowania po kosmetykach. Ale nie można wrzucić do takiego worka opakowania po tłuszczach, olejach – do pojemnika mieszanego – komentarz zostawiam Państwu.
  WOREK ZIELONY – szkło – od A do Z i w różnych kolorach. Ale nie można wrzucić potrzaskanej szyby, lustra… – do pojemnika z mieszanymi odpadami…
  WOREK NIEBIESKI – makulatura – papier, kartony, gazety, itp. Ale nie zatłuszczone papiery…
  WOREK BRĄZOWY –  ulegające biodegradacji (sezonowo) – trawa, gałązki, liście, itp.
  POJEMNIK MIESZANY – popiół, potrzaskane szkło, puszki po farbach, detergentach, aerozolach.

Do pobrania:
Obwieszczenie o spotkaniach w UM
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami
Wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów komunalnych
 

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 27 lutego 2013 12:16

W miesiącu lutym głównym tematem co miesięcznego spotkania Samorządu Mieszkańców, Radnych z naszej dzielnicy, był temat związany z nową tzw. ustawą śmieciową oraz nagłośnieniem sprawy obwodnicy Zawiercia. Jeżeli chodzi o kwestie poruszane na spotkaniu w Urzędzie Miejskim dotyczące obwodnicy oraz podczas audycji w Radiu Katowice, przedstawiłem je Państwu w osobnym artykule. Podobnie postaram się mieszkańcom przedstawić najważniejsze informacje dotyczące czekających nas zmian w związku z „polityką śmieciową” jaką zafundował nam obecny Rząd RP. Po otrzymaniu z wydziału Ochrony Środowiska obwieszczenia oraz wzorów deklaracji i wzorów rozwiązania dotychczasowych umów umieszczę je na stronie www.kromolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń SMDK. W kończącym się powoli miesiącu wraz z panem J. Sygietem uczestniczyliśmy w spotkaniu, które odbyło się w UM w Zawierciu a  dotyczyło ostatecznej wersji projektu budowlanego terenu rekreacyjnego przy ulicy Browar. Z ramienia UM w spotkaniu uczestniczyli: pan Wojciech Mikuła – zastępca Prezydenta Miasta oraz pan Eugeniusz Dziubek – naczelnik Wydziału Infrastruktury, natomiast Biuro Architektoniczne „BAK Architekci” reprezentowali właściciele. Liczymy po tym spotkaniu, że UM w Zawierciu po zleceniu poprawek i ich naniesieniu przez biuro architektoniczne na plan, szybko uzyska pozwolenie na budowę i ruszą pracę związane odkryciem drugiego źródła rzeki Warty i zagospodarowaniem całego pozostałego terenu. Czas pokaże jak to będzie przebiegać…

Kolejną sprawę jaką „poruszyliśmy” na spotkaniu była kwestia skromnego uczczenia 820-lecia naszej dzielnicy, przypadającego w bieżącym roku. Chcielibyśmy w czasie Jarmarku Kromołowskiego nawiązać do tego jubileuszu i przypomnieć o historii naszej miejscowości. Swoje zaangażowanie w tym temacie potwierdziły oraz już poczyniły stosowne kroki,  nasze społeczne organizacje: Towarzystwo Sympatyków Kromołowa w osobach pani A. Burzyńskiej i pana A. Bąby, Dyrektor naszej szkoły – Gimnazjum nr 6 i SP nr 13, zespół „Kromołowianie” – jako organizatorzy jarmarku, LKS Źródło Kromołów w osobie P. Kwapisza oraz radny pan J. Sygiet, z którego inicjatywy zaprojektowana została flaga Kromołowa (zdjęcie poniżej) i będziemy chcieli, aby takowe flagi wykonać. W chwili obecnej jest to na etapie projektu i szukania źródła sfinansowania.

Powróciliśmy również do tematu przełożenia telebimu LED - monitora informacji kulturalnej zainstalowanego na Pałacyku nad Wartą, który miał zostać przełożony od ulicy Filaretów (jest od ulicy Nad Wartą). W tej sprawie ponownie skontaktujemy się z Wydziałem Rozwoju i Promocji.

Na koniec dyskusji, w związku z ciągłym narażeniem kapliczki Św. Jana Nepomucena na chlapiącą wodę deszczową oraz topniejący śnieg (sól), postanowiliśmy zakupić po pozyskaniu funduszy farbę krzemianową bezbarwną, z dodatkiem substancji hydrofobizujących, aby zabezpieczyć mury kapliczki od strony ulicy Siewierskiej. Jeżeli znają Państwo lepszą metodę zabezpieczenia, nie ingerującą w infrastrukturę, proszę o podpowiedzi.

Prowadzone prace w dzielnicy zgłoszone przez SMDK:

 • Trwa montaż słupów oświetleniowych na ulicy Łośnickiej od Zawiercia, przez Łośnice w kierunku Kromołowa, co za pewne poprawi widoczność na tym odcinku drogi z której wielu kierowców z naszej dzielnicy korzysta. Będziemy po raz kolejny interweniowali w Starostwie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg, aby połączyć chodnikiem Zawiercie z Kromołowem i wykonać nową nakładkę drogi (po zimie wygląda ona fatalnie) wraz z poprawą studzienek kanalizacyjnych i powstałych po przekopach „zapadniętych” fragmentów asfaltu.

Bieżące sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu i instytucji, które są odpowiedzialne za realizację powierzonych zadań:

 • Ponowiono interwencję w sprawie hydrantu p. poż. przy OSP Kromołów.
 • Złożono pismo, po rozmowie z Dyrektorem Technicznym RPWiK w sprawie jakości dostarczanej wody mieszkańcom ulic: Zagonowej, Filaretów, Żelaznej. Prace wykonane przez RPWiK w ubiegłym roku nie pomogły w polepszeniu jakości wody w biegnącym rurociągu.
 • Złożono wniosek o wyłożenie kostki brukowej przy koszu do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. Piłce, przy ulicy Browar.

Kolejne sprawy i informacje dotyczące naszej dzielnicy przedstawię Państwu w miesiącu marcu.
 

Flaga Kromołowa

   

Strona 33 z 38

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>
joomla template