Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Odjazdy autobusów w telefonie

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 07 października 2013 18:56

Z przyjemnością informujemy, że ZKM Zawiercie, jako drugie po Jaworznie miasto w województwie śląskim, udostępniło swoim pasażerom system dynamicznej informacji pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy kiedyprzyjedzie.pl.

Serwis ten wykorzystuje telefony komórkowe do lokalizowania środków komunikacji miejskiej. Informacje o położeniu pojazdów przekazywane są poprzez internet na serwer, który następnie prognozuje godziny przyjazdów autobusów na kolejne przystanki. Informacja o faktycznej realizacji rozkładu jazdy, uwzględniająca ewentualne zakłócenia w ruchu udostępniana jest pasażerom oraz osobom zarządzającym komunikacją miejską.

Dzięki wdrożeniu pasażerowie otrzymali dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w sieci komunikacyjnej ZKM.

Aby skorzystać z serwisu, należy odwiedzić stronę internetową zawiercie.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania wpisujemy nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też, po powiększeniu obszaru mapy, wskazujemy interesujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku "pokaż odjazdy". Ikona autobusu widniejąca w kolumnie "odjazd" oznacza, że mamy do czynienia z prognozą przyjazdu wyznaczoną w oparciu o aktualną sytuację drogową. W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć planowy (teoretyczny) rozkład jazdy autobusów ze wskazanego przystanku wraz ze szczegółowymi przebiegami tras przejazdu poszczególnych kursów.

Wkrótce pasażerom udostępniona zostanie również mobilna wersja strony, a także bezpłatna aplikacja ułatwiająca korzystanie z serwisu na telefonach komórkowych z systemem Android. ZKM Zawiercie rozważa jednoczesne uruchomienie dostępu do informacji o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów poprzez kanał SMS.

Serwis kiedyprzyjedzie.pl to nie tylko informacja pasażerska, lecz również narzędzie ułatwiające zarządzanie komunikacją. Dzięki niemu dyspozytorzy otrzymali wgląd w realizację zadań przewozowych: pozycję na mapie poszczególnych autobusów, informację o ostatnio odwiedzonych przystankach i aktualnej relacji pojazdów do rozkładu jazdy, historię wykonania kursów. Zaawansowane statystyki umożliwiają z kolei analizę czasów przejazdów i tym samym doskonalenie rozkładów jazdy.

Wdrożenie systemu kiedyprzyjedzie.pl to milowy krok ZKM Zawiercie w kierunku nowoczesnej, punktualnej i przyjaznej pasażerom komunikacji.

 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – październik 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 04 października 2013 18:17

W październiku cykliczne spotkanie Samorządu Dzielnicy odbyło się jak zawsze w Pałacyku nad Wartą, w którym uczestniczyło dwoje naszych radnych miejskich: pani Małgorzata Machura i pan Jan Sygiet, a także jak ma to miejsce od dłuższego czasu przedstawicielka Wydry Zielonej. Dyskusję rozpoczęliśmy od przedstawienia stanowiska Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów i Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Warty w związku ze spotkaniem i konsultacjami społecznymi w UM w Zawierciu w sprawie statutów dzielnic miasta. Dwie sąsiadujące dzielnice poparły podpisany wniosek przez mieszkańców osiedla Wydra Zielona i zaakceptowały ewentualny samodzielne wyodrębnienie się dzielnicy Wydra Zielona w strukturach administracyjnych miasta Zawiercie, wzdłuż ulicy Kromołowskiej i rzeki Warty oraz stawu na Wartach. Pisemne stanowisko obu dzielnic zostanie przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej w dniu 07.10.2013 r. podczas otwartych społecznych konsultacji, które odbędą się w MOK-u w Zawierciu o godz. 17:00 w sali nr 203. Wszystkich Państwa zainteresowanych tym tematem zapraszam w poniedziałek do MOK-u. W związku z wnioskiem pana Jana Sygieta i stanowiskiem wielu mieszkańców Kromołowa dotyczącym przywróceniu naszej miejscowości statutu dzielnicy, obecni na spotkaniu Przewodniczący Samorządów zawierciańskich dzielnic przychyli się do tego wniosku i poparli powrócenie w nazewnictwie pomocniczych jednostek administracyjnych miasta do nazwy dzielnica, a nie jak to ma miejsce osiedla. Niniejsza sprawa będzie tematem również konsultacji społecznych o których wcześniej wspomniałem. Kontynuując wątek Wydry Zielonej omówiliśmy rozpoczęte prace remontowe na ulicy Winnej i ich harmonogram, który zakłada oddanie do użytku utwardzonej nawierzchni ulicy do połowy grudnia tego roku.

Kolejnym omawianym tematem, a w październiku sporo się ich zebrało, co przekłada się na inwestycje w dzielnicy, była kwestia końcowych prac na ulicy Siewierskiej związanych z chodnikiem i nowymi słupami oświetleniowymi oraz rozpoczęcie prac przy ulicy Smuga (dawny bar „Caro”) mających na celu przeniesienie przystanku spod linii wysokiego napięcia bliżej poprzedniego miejsca, ale w kierunku Wydry Zielonej. Prace ziemne się już rozpoczęły i w ciągu miesiąca przystanek powinien już funkcjonować na nowym miejscu, co wcześniej zostało z mieszkańcami ustalone i zaakceptowane.

W tym tygodniu również rozpoczęto prace remontowe na ulicy Żniwnej. Zaczęły się prace związane z wykonaniem kanalizacji burzowej począwszy od ulicy Żbożowej. Po prawie 25 latach oczekiwania od złożenia pierwszego wniosku, mieszkańcy w/w ulic doczekali się w końcu oczekiwanych inwestycji drogowych. A na tym nie koniec, jeżeli chodzi o naszą dzielnicę i drogi. W tym tygodniu Wydział Gospodarki Mieniem Gminy przekazał mi wnioski i oświadczenia dla mieszkańców ulicy Darniowej do podpisania i przekazania nieodpłatnie części (skrawków posesji) gruntów pod zajęcie pod pas drogi. Wszystkie domostwa na tej ulicy, których to będzie dotyczyć nie będą wymagały ingerencji w dotychczasowe ogrodzenia. Najtrudniejsze będzie dotarcie do osób zamieszkujących poza Zawierciem, a mających grunty na ulicy Darniowej. Ale wraz z panem Janem Sygietem, a przede wszystkim panem Rafałem Strzelczykiem - mieszkańcem niniejszej ulicy, który wyraził chęć pomocy w tej kwestii postaramy się dostarczyć pisma, a do pozostałych osób UM w Zawierciu prześle listownie dokumentację. Na pewno bezpośrednie dostarczenie dokumentów będzie szybsze i skróci proces kompletowania dokumentacji przez UM w Zawierciu, co wiąże się z rozpoczęciem pomiarów geodezyjnych pod projekt drogi. Teraz wszystko zależy od mieszkańców ulicy Darniowej, ale myślę, że podobnie jak to miało miejsce na ulicach: Żniwnej i Zbożowej, czas jaki mieszkańcy oczekiwali na drogę i chęć aby ona powstała sprawi, że wszyscy jednogłośnie podpiszą wnioski i pomogą zdobyć dane teleadresowe do niemieszkających na ulicy sąsiadów. Kończąc temat dróg, oczywiście cały czas Samorząd Mieszkańców zabiega o remonty kolejnych ulic według przyjętej kolejności i przy ogromnym wsparciu pana Jana Sygieta „nękamy” zawierciański magistrat i pana Prezydenta.

Z dniem 29 września zakończyło się głosowanie w plebiscycie „Rzeka Roku 2013”. Nasza Warta uplasowała się na szóstym miejscu gromadząc 488 głosów a zwyciężyła rzeka Wieprzówka z liczbą 4216 oddanych głosów. Gratulujemy zwycięzcom!!! Więcej informacji przedstawiam w osobnym artykule. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że gdyby bardziej zostali w to głosowanie włączeni uczniowie szkół wynik mógłby być znacznie lepszy. Niemniej jednak w imieniu Samorządu Mieszkańców dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć udział w internetowym głosowaniu i oddali swój głos na rzekę Wartę, której źródła biją w Kromołowie.

Następne sprawy jaki omówiliśmy, dotyczyły wniosków złożonych przez mieszkańców bezpośrednio do UM w Zawierciu. Pierwszy wniosek dotyczył ruchu jednokierunkowego na dolnym odcinku ulicy Łośnickiej (pomiędzy Żelazną a Staromiejską). Po rozmowie z panią mieszkającą przy tej części ulicy uzgodniliśmy kierunek, czyli jazdę od ulicy Staromiejskiej w jednym kierunku do ulicy Żelaznej, a wynika to również z kierunkiem jazdy na ulicy Bonerów (część jednokierunkowa), gdzie ruch jednokierunkowy jest od ulicy Żelaznej do ulicy Staromiejskiej. Wniosek ten pilotował na komisji bezpieczeństwa pan Jan Sygiet i został pozytywnie zaopiniowany. Będziemy czekali na jego realizację. Drugi wniosek został złożony przez radnego Marcina Przybyłę i dotyczył przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Niemcewicza. Ten wniosek również dostał akceptację komisji i będzie w późniejszym czasie zrealizowany. Kolejny trzeci wniosek dotyczył zamontowania progu zwalniającego na ulicy Żelaznej, na jej części pomiędzy ulicą Bonerów a Gromadzką, ale ze względu na brak spełnienia kwestii formalnych został odrzucony. Rozmawiając z mieszkańcami ulicy Żelaznej usłyszałem, że raczej ten próg jest nie potrzebny, ale zapewne do tej sprawy wrócimy. Należy przy tym pamiętać, że przepisy drogowe przewidują wbudowanie jednego lub trzech progów na odcinku drogi, co regulują pewne uwarunkowania w terenie (przykładem jest ulica Kromołowska na Wartach).

Na koniec spotkania członkowie Samorządu przedstawili wnioski zebrane od mieszkańców, głównie dotyczące ulic: Filaretów i Siewierskiej, które w przyszłym tygodniu zostaną złożone w odpowiednich komórka UM w Zawierciu.

Poniżej pozostałe prace jakie zostały wykonane w naszej dzielnicy oraz trwające:

 • Uzupełniono ubytki w jezdni na ulicy Browar.
 • Poprawiono nawierzchnię ulicy Żelaznej, końcowej części po podłączeniu kanalizacji – prace będą jeszcze wykonywane.
 • Poprawiono nawierzchnię ulic: Darniowa i Filomatów.
 • Wymieniane są słupy oświetleniowe na ulicy Siewierskiej (w środkowym fragmencie ulicy).
 • Odnawiany jest cokół i figura św. Floriana na Rynku – prace monitoruje Towarzystwo Sympatyków Kromołowa.
 • Wykoszono trawy i wysprzątano Rynek.
 • Zlecono ZGK Zawiercie poprawę uszkodzonych płaskowników przy wpustach deszczowych na ulicy Staromiejskiej przy posesji nr 27 – wniosek złożony przez mieszkańca.
 • Zlecono ZGK Zawiercie czyszczenie wpustów deszczowych na ulicy Staromiejskiej – wniosek złożony przez mieszkańca.

Sprawy, które zostały zgłoszone lub będą w najbliższych dniach zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu dotyczyły:

 • Naprawa lub wymiana wodociągu na ulicy Filaretów.
 • Naprawa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej również na ulicy Filaretów.
 • Brak lampy oświetleniowej na ulicy Filaretów.
 • Uszkodzenie słupów energetycznych i brak oświetlenia na jednym ze słupów przy ulicy Siewierskiej (w pierwszym fragmencie ulicy).
 • Brak lampy oświetleniowej na ulicy Filaretów.
 • Wykoszenie terenów zielonych - GDDKiA.
   

Rzeką Roku 2013 została Wieprzówka w Małopolsce!

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 30 września 2013 14:57

Rozstrzygnięto 1. Ogólnopolski Konkurs Rzeka Roku, ogłoszony przez Klub Gaja. Wygrała Wieprzówka w Małopolsce, na odcinku pomiędzy Rzykami a Sułkowicami. Internauci oddali na nią 4 216 głosów.

Konkurs Rzeka Roku jest nowatorską w Polsce formą popularyzowania działań społecznych podejmowanych dla promowania i zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych polskich rzek. Nagrody to dwie statuetki Rzeki Roku – dla zgłaszającego rzekę oraz dla samorządu, na którego terenie rzeka-laureatka się znajduje. Ambasadorem konkursu jest podróżniczka i pisarka, Beata Pawlikowska.

Podczas głosowania na stronie internetowej plebiscytu odnotowano ponad 41 000 odsłon. W sumie na wszystkie rzeki oddano ponad 12 600 ważnych głosów.

Czyste i naturalne rzeki są naszym wspólnym dobrem, które powinniśmy zostawić następnym pokoleniom. Możemy do tego doprowadzić, jeśli, przede wszystkim dostrzeżemy i zrozumiemy ich nieprzemijającą wartość, i to jest właśnie celem konkursu Rzeka Roku – mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Rzekę Roku 2013 - Wieprzówkę zgłosił do konkursu Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach wraz z Towarzystwem Miłośników Andrychowa i Stowarzyszeniem na Rzecz Środowiska Montanum. Przy rzece istnieje ścieżka dydaktyczna i stanowisko dokumentacyjne. Tu, u podnóża Beskidu Małego, można poznać historię sprzed 130 milionów lat, gdy na dno istniejącego wówczas morza opadały osady układające się w warstwy i zamieniające w czarne skały, tzw. łupki wierzowskie. W okresie wstrząsów łupki zaczęły tworzyć uskoki i lustra tektoniczne tworząc m. in. wzniesienia Beskidu Małego. Do 1997 r. nikt o nich nie wiedział. Odsłoniła je dopiero ówczesna powódź, gdy rwące wody Wieprzówki zdarły osady żwiru i piasku, ukazując czarne skały.

Dotychczas nasza mała rzeka znana była jedynie w najbliższej okolicy. Kampania promująca, jaką przeprowadziliśmy we wrześniu, sprawiła, że poznało ją wielu ludzi nie tylko w Polsce, ale i za granicą i to nawet poza kontynentem europejskim. Wielu patrzy teraz na naszą rzekę inaczej. Widzi ją nie tylko z mostu na ul. Krakowskiej w Andrychowie, gdzie niestety jej obraz nie jest najlepszy, ale również na innych odcinkach – wyjaśnia Alicja Kołodziejczyk z Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach.

Głosowanie na Rzekę Roku 2013 trwało przez cały wrzesień. Głosy poparcia dla poszczególnych rzek oddawane były do samego końca. W ciągu ostatnich trzech dni głosowania Wieprzówka uzyskała prawie tysiąc głosów więcej, Biebrza – ponad 640 (na 4096 zdobytych), a Zimnik – prawie 260 (na 1089 uzyskanych).

Rzeka Biebrza w Goniądzu (woj. podlaskie) zajęła drugie miejsce w konkursie, a potok Zimnik – trzecie.

W naszym regionie była ogromna mobilizacja i nie trzeba było specjalnie agitować, ludzie żyją tą rzeką i szanują ją, dlatego ciągle jest w stosunku do innych „ponadczasowa”. Bez względu na wynik, konkurs mocno zespolił nadbiebrzańską społeczność i wyzwolił wiele inicjatyw. Tak naprawdę nie wszyscy wiedzieli, za co ją kochają. W konfrontacji z innymi rzekami, poczuli jej moc i potęgę. Biebrzański Klub Płetwonurków „Meander”, który reprezentuję poczuł się wreszcie doceniony, za pracę, jaką dla niej wykonuje – wyjaśnia Mirosław Kobeszko, prezes Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków Meander, który zgłosił rzekę Biebrzę do konkursu.

Zimnik już nie jest anonimowym potokiem, tylko zna go cała Polska, a nawet świat. Odwiedziłam okoliczne szkoły-rozmawiałam z dyrektorami, którzy bardzo przychylnie byli nastawieni do konkursu. Nagłaśniali akcję wśród uczniów, nauczyciele z przyrody informowali o konkursie. Również księża z gminy Lipowa bardzo pozytywnie przyjęli konkurs i włączyli się w głosowanie. Nawet podczas ogłoszeń parafialnych wspominali o konkursie. Dość sporym dla mnie wyróżnieniem było poparcie ze strony zespołu Golec uOrkiestra – opowiada Aneta Balcarek, mieszkanka Lipowej, która do konkursu zgłosiła potok Zimnik.

Oddane głosy na poszczególne rzeki:
Wieprzówka              4216
Biebrza                      4096
Zimnik                       1089
Budkowiczanka        1044
Biała Przemsza           553
Warta                          488
Białka                         319
Jasień                          267
Biała Wisełka             255
Sokołda                      201
Wiśniówka                   83

Konkurs Rzeka Roku został zorganizowany w ramach programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, który zachęca do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego rzek i innych akwenów. Do 1. edycji konkursu zgłoszono 49 rzek. Do finału zakwalifikowano 11 z nich.
 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – wrzesnień 2013

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 13 września 2013 20:11

Po wakacyjnej przerwie, wrześniowe spotkanie Samorządu odbyło się jak dotychczas w pierwszą środę miesiąca. Spotkaliśmy się z dwojgiem naszych radnych z dzielnicy oraz przedstawicielką z Wydry Zielonej. W pierwszej części spotkania omówiliśmy kwestie dotyczący Wydry Zielonej, a mianowicie ponowienia wniosku o zamontowanie wiaty przystankowej po prawej stronie jadąc w kierunku Kromołowa, oświetlenia przy istniejącym już nowym przystanku oraz zapoznaliśmy się z pismem jakie w imieniu mieszkańców skierował UM w Zawierciu do GDDKiA w Katowicach w sprawie zezwolenia na umiejscowienia tzw. przystanku na żądanie pomiędzy Kromołowem – Smugą a Wydrą Zieloną (przy ulicy Winnej). Miasto zobowiązało się na pokrycie kosztów wykonania zatoczek w pasie drogi krajowej DK78. Międzyczasie, w miesiącu sierpniu odbyły się pomiary geodezyjne w terenie na ulicy Winnej na Wydrze Zielonej, na której lada dzień powinny rozpocząć się prace związane z utwardzeniem nawierzchni drogi. Jednogłośnie wszyscy obecni na zebraniu poparli złożony wniosek mieszkańców Wydry Zielonej, który był społecznie konsultowany z mieszkańcami, a który pan Jan Sygiet przedstawił na Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Zawierciu o wyodrębnienie osobnego osiedla Wydra Zielona w strukturach gminy Zawiercie, które z dzielnicą Kromołów rozgraniczała by ulica Kromołowska, a z dzielnicą Warty rzeka Warta… Kwestie administracyjne (prawne) są teraz w gestii magistratu w Zawierciu.

W dalszej części spotkania Włodzimierz Czech i Paweł Kwapisz udali się na tereny boisk piłkarskich LKS Źródło z architektem panem Konradem Bąbą w celu sprawdzenia studzienek i średnicy rur, aby odpowiednio zaprojektować odwodnienie parkingu, który jest planowany przy szkole i boiskach. Prace na poprawką projektu trwają i liczymy, że zakończą się w miesiącu wrześniu, co pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę, jak zapewniał podczas Jarmarku Kromołowskiego Prezydent Miasta Zawiercia pan Ryszard Mach. W sierpniu w kwestii projektu odbyło się również spotkanie w UM w Zawierciu, gdzie zostały wyjaśnione i ustalone rozwiązania dotyczące parkingu zadowalające „obie strony”, z punktu widzenia społecznego i praktycznego oraz przepisów prawa budowlanego.

Cały czas społeczne komentarze budzi nowa ustawa śmieciowa i jej wprowadzenie oraz koszty jakie ponoszą obywatele. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ościenne gminy obniżyły koszty opłat za wywóz nieczystości i co jest niepokojące, że w lasach i przydrożnych rowach przybywa śmieci… Samorząd Mieszkańców wielokrotnie na spotkaniach w UM w Zawierciu przed wprowadzeniem nowych zasad i opłat proponował rozwiązania wzorem pomysłów innych miast, żeby zredukować koszty opłaty. Do kwestii tej miano powrócić po przeliczeniu kosztów po przynajmniej półrocznym funkcjonowaniu obecnych zasad segregacji, odbioru i opłat za wywóz śmieci. Temat ten powinien powrócić na sesję Rady Miejskiej.

Następnym punktem dyskusji w środowy wieczór było przedstawienie przez Samorząd kroków jakie podjął, aby zachęcić społeczeństwo do głosowania w plebiscycie na „Rzekę Roku 2013”. Ze swojej strony wystosowaliśmy pisma do miast położonych nad rzeką Wartą, aby poprzez szkoły, uczelnie zachęciły mieszkańców do oddania głosu w konkursie. Akcję na rzecz głosowania na „Rzekę Roku 2013” przeprowadził również Wydział Rozwoju i Promocji UM w Zawierciu. Do rozpropagowania głosowania zachęca również nasz klub LKS Źródło oraz nasza Szkoła. Jakie będą tego efekty zobaczymy na koniec września. Zachęcam Państwa do głosowania. Dla nas już sam fakt, że znaleźliśmy się w 11 finałowej konkursu jest wygraną, ale każdy głos jest dodatkowym sukcesem.

Ostatnim punktem zebrania było podsumowanie wykonanych prac w dzielnicy i ciągłego oczekiwania na zakończenie prac przy głównym źródle rzeki Warty. Po Jarmarku Kromołowskim prace „zastygły”, ale ostatnimi dniami zaczęły pomału iść do przodu. Jak wielu mieszkańców zauważyło, coraz więcej osób, turystów, rowerzystów zatrzymuje się przy źródle. Czyta historię naszej miejscowości i ogląda zdjęcia na tablicy oraz mapie i podgląda czy płynie woda... Nawiązując do informacji z sierpnia, duże słowa uznania należy skierować do prezesa LKS Źródło pana Kazimierza Miśty, gospodarza obiektów pana Adama Sobczaka oraz Pawła Kwapisza za dokończenie prac i wykonanie nowych krzesełek (pozyskanych ze Stadionu Śląskiego) na boisku głównym. Zakup potrzebnych profili i elementów montażowych pokrył UM w Zawierciu. Jeżeli pozwolą warunki finansowe klubu w przyszłym roku, możliwe jest zamontowanie kolejnych krzesełek, które pomógł pozyskać również ze Stadionu Śląskiego pan Witold Grim, za co serdecznie dziękujemy.

Na koniec chciałbym również podziękować panom: Robertowi i Adamowi Pałkom za pomoc przy przewiezieniu i osadzeniu donic na przystanku oraz wywiezieniu rozwalającego się już pojemnika na ubrania, który stał na ulicy Staromiejskiej, a także za wykoszenie traw przy boisku sportowym.

Kolejne informacje z „życia samorządu” w miesiącu październiku. Obecnie prowadzone i wykonane prace w dzielnicy zgłoszone przez SMDK:

 • trwają prace przy budowie kanalizacji i chodnika na ulicy Siewierskiej,
 • wykoszono tereny zielone w dzielnicy,
 • wykonywane są prace w przydrożnych rowach na ulicy Łośnickiej,
 • poprawiono zapadające się fragmenty asfaltu po pracach kanalizacyjnych na ulicy Łośnickiej – wielokrotnie w tej sprawie interweniowali mieszkańcy ulicy,
 • przywieziono i ustawiono donice kwiatowe na przystanku głównym.

Sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu dotyczyły:

 • oznakowania dojazdu i opisu obiektów cmentarzy: Wojennego z I Wojny Światowej i Żydowskiego Kirkutu,
 • poprawienie ubytku nawierzchni ulicy Browar (dojazd do parkingu przy szkole).

 

   

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca odszkodowań

Wpisany przez Mariusz Golenia środa, 11 września 2013 20:45

Proszę wszystkich rolników z dzielnicy Kromołów o zapoznanie się z informacją przesłaną z Powiatowego Biura ARiMR. W załącznikach znajduje się pismo Kierownika Biura oraz wzory wniosków w przypadku składania podań w związku z pomocą finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 roku.

Załączniki:

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystapieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin wg rozdzielnika

 

   

Strona 33 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template