Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Przystanek autobusowy na ulicy Siewierskiej

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 19 marca 2012 18:38

W związku z artykułem w Dzienniku Zachodnim i licznymi zapytaniami mieszkańców z ulicy Siewierskiej oraz Smuga dotyczącymi sprawy przystanku autobusowego po prawej stronie jadąc do Kromołowa, Samorząd Mieszkańców uważał, że lokalizację przystanku, jego ewentualne przeniesienie pilotuje i złożył w tym temacie odpowiednie pisma w UM w Zawierciu radny Marcin Przybyła, który w tej sprawie interpelował na sesji  Rady Miasta… Nie do nas należy wyjaśnienie tej kwestii…

Samorząd Mieszkańców, w związku z powyższym, złożył  pismo w danej sprawie do UM w Zawierciu w dniu 5 marca 2012 r. (treść poniżej) a w dniu 13 marca 2012 r. listownie otrzymał odpowiedź zamieszczoną poniżej (pismo z dnia 8.03.2012 r.).

W chwili obecnej UM w Zawierciu oraz Samorząd Mieszkańców czeka na odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w nawiązaniu do zaproponowanego rozwiązania (przesunięcia przystanku) lub na ewentualną propozycję spotkania w terenie, czyli na feralnym Przystanku… Myślę, że do dnia 29 marca 2012r, kiedy odbędzie się zebrania z mieszkańcami w Pałacyku nad Wartą o godzinie 17:00, na które wszystkich Państwa zapraszam, doczekamy się zwrotnej informacji z GDDKiA z Katowic.

Załączniki:
Pismo do Prezydenta Miasta
Pism do GDDKiA

 

Nowa taryfa opłat za wodę i odprowadzenie ścieków

Wpisany przez Mariusz Golenia piątek, 16 marca 2012 12:42

Strona 1
Strona 2

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 08 marca 2012 20:39

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu marcu w którym uczestniczyło po raz kolejny tylko dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet. Omówione zostały zgłoszone przez mieszkańców wnioski, które zostały złożone do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz zapoznaliśmy się z odpowiedziami UM w sprawie złożonych wcześniej wniosków.

Do Urzędu Miasta oraz Starostwa powiatowego zostały złożone pisma dotyczące m.in.:

  • Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w dzielnicy,
  • Poprawy oprawy studzienek kanalizacyjnych na ulicy Filaretów i Łośnickiej,
  • Poprawy oznakowania na ulicy Łośnickiej – znaku STOP,
  • Przesunięcia przystanku przy ulicy Smuga w stronę Zawiercia,
  • Uzupełnienia braków elementów w wiatach na przystankach oraz ustawienia koszy na śmieci,
  • Posprzątania śmieci wzdłuż rzeki Warty i obok starych stodół na ulicy Nad Wartą,
  • Uregulowania kwestii prawnych ulic: Gromadzkiej i Darniowej pod kątem projektów przebudowy nawierzchni dróg,
  • Poprawienia znaków drogowych uszkodzonych podczas zimy,
  • Naprawy zniszczonej tablicy ogłoszeń na Przystanku Głównym - wniosek złożony przez Pana Jana Sygieta.

W związku ze złożeniem w 2011r wniosku o dalsze zagospodarowanie/przebudowanie Rynku w Kromołowie Urząd Miasta Zawiercie w odpowiedzi poinformował, że została wykonana mapa do celów projektowych „Oświetlenie skweru Rynku w Kromołowie” i został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zostały nam również przekazane informacje odnośnie modernizacji wodociągów na ulicach: Modrzewskiego, gen. J.Hallera, Karlińskiej oraz Darniowej, które są planowane w 2012 r.

Bardzo ważną i zarazem dobrą informacją jest aktualny stan podłączania się przez mieszkańców do kanalizacji ściekowej. Na koniec miesiąca lutego dzielnica nasza osiągnęła pułap 87%, co obliguje nas w związku z uzależnieniem od tego wyniku inwestycji w dzielnicach miasta Zawiercia, o czym mówił Pan Prezydent podczas spotkania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 31.03.2011r. do upominania się o kolejne inwestycje w Kromołowie.

Podczas spotkania został ustalony termin zebrania z Panem Prezydentem Ryszardem Machem i Zastępcą Prezydenta Panem Markiem Koziełem oraz zaproszonymi gośćmi w dniu 29.03.2012 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą. Głównymi tematami zebrania będą kwestie inwestycji w naszej dzielnicy w bieżącym roku a szczególnie inwestycji pod tytułem „Mieszkania socjalne” oraz zostanie przedstawione sprawozdanie Samorządu Mieszkańców za 2011 r. Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu jak największej liczby mieszkańców oraz do zadawania bezpośrednich pytań. Informacje o zebraniu zostaną umieszczone w internecie oraz na tablicy ogłoszeń, słupach ogłoszeniowych i przystankach.

Zachęcam również do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej naliczania opłat za wywóz śmieci za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez oddanie ankiety w szkole – ZS nr 13 nauczycielom (dzieci otrzymają ankiety do zabrania do domów) lub poprze wypełnienie ankiety i wrzuceniem jej do urny o czym informuje zamieszczone na stronie www.kromolow.pl ogłoszenie.

Następne informacje w miesiącu kwietniu wraz z informacją z przebiegu zebrania. Natomiast przed zebraniem zostanie zamieszczone na stronie sprawozdanie z działalności SMDK za 2011 r.

Mariusz Golenia

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – luty 2012

Wpisany przez Mariusz Golenia wtorek, 21 lutego 2012 10:58

Podczas spotkania Samorządu Mieszkańców w miesiącu lutym w którym uczestniczyło również dwoje naszych Radnych: Pani Małgorzata Machura oraz Pan Jan Sygiet poruszana była głównie kwestia budowy mieszkań socjalnych, omówione zostały przygotowane wnioski do Urzędu Miasta w Zawierciu oraz planowane w budżecie inwestycje na terenie dzielnicy.

Temat budowy czy też nie budowy mieszkań socjalnych w Kromołowie cały czas wywołuje emocje i nowe głosy „za” i „przeciw” w tej sprawie. W miesiącu styczniu odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami – przedstawicielami - Osiedla Kromołów – Bloki, których takowa kwestia najbardziej z racji lokalizacji interesuje oraz odwiedziły naszą dzielnicę Panie Dziennikarki z lokalnych gazet, a mianowicie Dziennika Zachodniego oraz Kuriera Zawierciańskiego. Podczas rozmów ustalono, że w miesiącu marcu zostanie zorganizowane spotkanie z Prezydentem Miasta w Pałacyku nad Wartą, które oprócz sprawozdania z rocznej działalności Samorządu w głównej części będzie poświęcone budowie osiedla socjalnego i związanych z nim kwestii i pytań, na które Pan Prezydent i przedstawiciele UM w Zawierciu odpowiedzą zebranym mieszkańcom. Spotkanie takowe powinno również dać ostateczną odpowiedź jakie stanowisko w tej sprawie zajmują mieszkańcy, co powinni wziąć pod uwagę Radni Miasta Zawiercia, którzy podczas głosowania będą ostatecznie decydowali o lokalizacji osiedla (jego wielkości, ewentualnym rozmieszczeniu w kilku dzielnicach), jeżeli UM pozyska odpowiednie środki finansowe od Wojewody Śląskiego.

Nawiązując do inwestycji planowanych w dzielnicy a w szczególności rozpoczęcia przebudowy ulicy Zbożowej w związku z migracją map geodezyjnych – satelitarnych i ich naniesieniem na istniejące plany, muszą zostać jeszcze ustalone z sześcioma właścicielami kwestie granic nieruchomości, ale myślę, że te kwestie zostaną przez UM w Zawierciu szybko uregulowane w czym SMDK będzie chciał pomóc i już takie kroki poczynił… bo jak UM w Zawierciu zapewniał, ulica Zbożowa była w całości „prawnie przygotowana” pod przebudowę… Powyższe kwestie i ich finalne zakończenie nie powinny wpłynąć na rozpoczęcie pierwszych prac związanych z kanalizacją ściekową w pierwszym półroczu tego roku, o czym przekonywał Pana Jana Sygieta i autora niniejszego tekstu podczas spotkania w urzędzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Kolejne informację przekażą Państwu jak zawsze w następnym miesiącu…

Mariusz Golenia

 

   

Ankieta w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za smieci

Wpisany przez Mariusz Golenia poniedziałek, 20 lutego 2012 15:02

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowe obowiązki dla miasta, proszę aby mieszkańcy wypowiedzieli się poprzez ankietę umieszczoną na stronie www.kromolow.pl (po prawej stronie) jak ma być naliczana stawka – odpłatność – za odbiór śmieci (nieczystości). Wiele razy kwestia takowej opłaty była poruszana na zebraniach organizowanych przez Samorząd Mieszkańców i dotyczyła ona głównie osób samotnych. Ankieta, którą mogą Państwo wypełnić za pośrednictwem strony (jej wynik) będzie przekazany do Urzędu Miasta w Zawierciu w celu przedłożenia uwaga mieszkańców Radzie Miasta przed podjęciem decyzji w powyższej sprawie. Ankieta, takowa zostanie również w formie papierowej dostarczona mieszkańcom Kromołowa w miesiącu marcu i będzie ją można wypełnić i wrzucić do urn przekazanych przez UM w dwóch punktach, a mianowicie w Przychodni Lekarskiej „KROM-MED” oraz w Dyskoncie Spożywczym „SPAR” przy Przystanku Głównym w naszej dzielnicy. Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej a pozostałych mieszkańców po otrzymaniu i wypełnieniu ankiety do wrzucenia jej do urn w wymienionych powyżej punktach. Ankiety można wypełniać w formie elektronicznej i papierowej do końca miesiąca marca 2012r.

 

   

Strona 39 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template