Strona główna Samorząd Mieszkańców

Samorząd mieszkańców

Blokada DK78 w Porębie

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 13 kwietnia 2014 18:26

Społeczna inicjatywa jak zawiązała się wśród społeczności lokalnej w związku z budową obwodnicy Zawiercia i Poręby, po raz kolejny zablokowała drogę krajową DK78. Tym razem blokada miała miejsce w Porębie na przejściu dla pieszych przy stacji paliw w samym centrum miasta. Kolejne tego typu działania mają być również prowadzone w najbliższe dwa piątkowe popołudnia, a więc w dniu 18 i 25 kwietnia. Podczas tej akcji jak i poprzedniej aktywnie włączyliśmy się jako dzielnica. W gronie czterech osób udaliśmy się do Poręby i trzymając transparenty identyfikujące naszą miejscowość przechodziliśmy po przejściu dla pieszych. Na blokadę wybierała się większa ilość osób, ale odbywająca się w tym samym czasie smutna uroczystość żałobna w naszej dzielnicy zweryfikowała zamiary mieszkańców. Są chwile ważniejsze niż przyziemne sprawy.

Jeżeli mieszkańcy byli by zainteresowani udziałem w kolejnych blokadach w następne piątki, to zachęcam do przyjazdu do Poręby. Jeżeli będę miał sygnały, że jest grono osób, które chciało zebrać się pod Pałacykiem w Kromołowie, to jeżeli będziemy dysponować środkami transportu, zorganizujemy wyjazd spod Pałacyku.

Budowa, czy też włączenie budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby do planów województwa śląskiego, a co za tym idzie pozyskanie środków z budżetu Państwa na lata 2014-2020 jest kluczowym zadaniem dla miejscowych samorządów. Jak ważna jest to inwestycja, nie muszę chyba nikogo przekonywać, a najlepiej wiedzą to i doświadczają „uroku” DK78 mieszkańcy ulicy Siewierskiej i Jurajskiej w naszej dzielnicy.

Zdjęcia z portalu  www.zawiercie.naszemiasto.pl

 

 

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – kwiecień 2014

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 06 kwietnia 2014 13:45

Relację kwietniową z prac Samorządu praktycznie zdominują informacje z zebrania mieszkańców z Prezydentem Miasta Zawiercia – panem Ryszardem Machem. Podczas spotkania, po przedstawieniu sprawozdania przez Samorząd za rok 2013, mogliśmy usłyszeć o planach jakie miasto chciało by zrealizować w naszej dzielnicy. Padło też wiele pytań, na które odpowiedzieli włodarze miasta. Szkoda tylko, że była mała frekwencja, podobnie jak w ubiegłym roku. Może świadczyć to o braku zainteresowania mieszkańców sprawami dzielnicy lub faktem, że działania jakie są podejmowane idą w dobrym kierunku… ale to już pozostawiam Państwa ocenie. Niemniej jednak już dzisiaj zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczym za rok, które będzie jednocześnie zebraniem wyborczym, nowego Samorządu.

Praktycznie inwestycje jakie Samorząd przedłożył do realizacji w tym roku zostały wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Prezydenta Miasta, ale usłyszeliśmy potwierdzenie tych planów i będziemy czekać na ich realizację.

Jednym z ciągnących się tematów od lat jest zagospodarowanie terenu przy boiskach i szkole. W chwili obecnej została wykonana (poprawiona ponownie) dokumentacja i projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego, co przełożyło się na wydanie pozwolenia na budowę. Po tej decyzji projekt wraz z wnioskiem z UM w Zawierciu został skierowany do ewentualnego rozpatrzenia i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Takie dofinansowanie zapewne było by gwarancją rozpoczęcia prac, ale zobaczymy jak się potoczą losy złożonego wniosku. Jeżeli zostanie odrzucony, to w ramach tegorocznych środków zapisanych w budżecie miasta, będziemy się starali, żeby został wykonany parking przy boiskach.

Kolejnym tematem była kwestia poprawy odkrycia źródła rzeki Warty, które zostało przez poprzedniego wykonawcę nieskończone i źle zrobione. Po wstrzymaniu środków finansowych z UM, wykonawca został odsunięty od prac i w tym roku nowy wykonawca ma poprawić inwestycję.

Zapoczątkowane zostały prace na ulicy Gromadzkiej. Już teraz jest wymieniany wodociąg i rozpoczną się prace związane z utwardzeniem nawierzchni. Rozpoczęcie inwestycji bardzo ucieszyło mieszkańców, ponieważ co niektórzy, patrząc z perspektywy czasu myśleli, że znowu na obietnicach się skończy… Rozpoczęcie tych prac ponownie ożywiło wśród mieszkańców ulicy Darniowej dyskusję, co zrobić, żeby też wyremontowana została ich ulica (gdyby nie pewne okoliczności, rozpoczęte były by prace na ulicy Darniowej…). Podczas zebrania padły zapytania, co będzie dalej z wykonanym projektem, z ważnością złożonych oświadczeń, itd. Pan Prezydent zagwarantował, że podczas prac nad ustaleniem nowego budżetu na rok 2015 Samorząd ma zgłosić dwie ulice do wykonania w dzielnicy. Takowe prace mają być zapoczątkowane w tym roku, gdyż doświadczenie z ubiegłego roku pokazało, że ustalenie budżetu już w roku poprzedzającym, pozwala uruchomić procedury projektowe i przetargowe, co przekłada się na rozpoczęcie danych prac w nowym roku z nadejściem wiosny. Samorząd złożył już w tej kwestii stosowne pismo, zgłaszając do wykonania w kolejności ulicę Darniową i Smuga. Gdyby z przyczyn administracyjnych (lub innych…) nie dało się którejś z ulic wprowadzić do budżetu na następny rok, Samorząd zgłosił w następnej kolejności do utwardzenia ulicę Nad Wartą. Temat dróg i nawierzchni był jakby wiodący, ponieważ najwięcej pytań padło w tej kwestii. Mieszkańcy z Osiedla Bloków, pytali o ulicę Dożynkową i dalsze prace na tej ulicy w związku z powstałymi nowymi osiedlami. Jak usłyszeliśmy, prace te będą kontynuowane i ulica Dożynkowa ma być wyremontowana. Kontynuowane również będą wszystkie pozostałe prace na osiedlu związane z chodnikiem, przejściami dla pieszych, schodami i infrastrukturą wokół bloków. Podana została również informacja o dokończeniu inwestycji na ulicy Harcerskiej, czyli o wykonaniu chodnika po jednej stronie drogi. Czy będzie to współfinansowane przez miasto, czy tylko ze środków Starostwa, jest dla nas jako mieszkańców sprawą drugorzędną. Najważniejsze żeby w końcu ten chodnik powstał i będziemy dopytywali o termin wykonania tych prac.

Tematem, który emocjonalnie „rozkręcił” zebranie była sprawa przystanku na ulicy Siewierskiej. Kolejne już zebrania powraca kwestia jego lokalizacji. Dla Samorządu temat ten jest zamknięty, ponieważ, w opinii mieszkańców takowa lokalizacja jest bardzo dobra i wszystkie odpowiedzi z poszczególnych instytucji (urzędów) odrzuciły zmianę jego lokalizacji, o czym najlepiej wiedzą zainteresowane tematem osoby, czyli autorka wniosków, Samorząd Mieszkańców, oraz UM w Zawierciu, Starostwo Powiatowe i GDDKiA.

Na koniec zebrania głos zabrał pan Andrzej Koczur - Komendant Straży Miejskiej, informując mieszkańców, że pod względem wizualnym i estetycznym nasza dzielnica jest wzorem dla innych dzielnic miasta, co jest oczywiście zasługą mieszkańców, którzy dbają o swoje najbliższe otoczenie.

Na zakończenie,  jak zwykle informacje o pozostałych pracach jakie zostały zlecone do wykonania w naszej dzielnicy oraz trwających pracach:

 • wymieniana jest nawierzchnia placu przy szkole,
 • naprawiany jest wpust kanalizacji deszczowej przy sklepie SPAR na ul. Staromiejskiej,
 • cały czas plantowany jest teren po byłym basenie p.poż.,
 • kontynuowane są prace wymiany słupów oświetleniowych przy ulicy Siewierskiej,
 • trwają prace na ulicy Żniwnej.

Sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu dotyczyły:

 • oznaczenie odpowiednimi znakami drogowymi skrzyżowania ulic: Bema i Modrzewskiego.

 

   

Z prac Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kromołów – marzec 2014

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 16 marca 2014 00:26

Podczas marcowego zebrania Samorządu Mieszkańców zapoznaliśmy się wraz z dwojgiem radnych z odpowiedziami pisemnymi jakie przesłano nam z Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz z GDDKiA w Katowicach. Wraz z mieszkanką Wydry Zielonej podsumowaliśmy spotkanie jakie odbyło się w sprawie wyodrębnienia nowego osiedla oraz omówiliśmy bieżące wnioski, którym nadano drogę administracyjną.

Kolejnymi sprawami jakie poruszyliśmy była kwestia wykonania i usytuowania tablicy informacyjnej na Rynku. Wstępne opracowanie graficzne jakie wykonała firma „ANRO” pokazało, że muszą być jeszcze uzupełnione zdjęcia i tekst. Podczas spotkania padło kilka propozycji „zagospodarowania” wolnej części na tablicy. Wyszukaliśmy następne zdjęcia i informacje o Rynku, które mogą pojawić się na tablicy. Niemniej jednak samych informacji o rynku w Kromołowie w historycznych materiałach, książkach jest stosunkowo mało. Są wzmianki o wydarzeniach z II wojny światowej, zamieszkiwaniu w obrębie rynku społeczności Żydowskiej i wzmianki o jarmarkach i targach jakie odbywały się w przeszłości. Większość materiałów pochodzi z domowych archiwów mieszkańców i przelanych na karty książek tekstów i zdjęć.

W związku z przebudową ulicy Gromadzkiej o czym już wspominałem w ubiegłym miesiącu, pojawiła się oficjalnie informacja z UM w Zawierciu, że takowe prace rozpoczną się w najbliższym czasie, a ich zakończenie planowane jest na połowę czerwca. Czyli wykonanie podłoża drogi, kanalizacji deszczowej oraz wyłożenia ulicy kostką brukową betonową. Kosztorys oszacowany jest na 243 tys. zł. Jest to dobra wiadomość i teraz czekamy na realizację zadania zgodnie z podanym planem.

Przeglądając kalendarz wydarzeń artystycznych, sportowych, muzycznych jaki przedstawił Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, odnotowaliśmy te wydarzenia, które „zawitają” do Kromołowa i są zawiązane z nasza dzielnicą, z rzeką Wartą, a będą to m.in.:

 • Impresje Wielkanocne w Pałacyku nad Wartą – Kiermasz rękodzieła artystycznego – kwiecień,
 • „Debiuty u Źródeł Warty” – plener malarski artystów (wykładowców) ASP z Warszawy, Krakowa i Katowic oraz utalentowanych młodych Zawiercian,
 • Jarmark Kromołowski – 6 lipca,
 • „Z biegiem Warty” – zbiorowa wystawa dzieł artystów z miast leżących nad Wartą,
 • Szanty nad Wartą. Edycja pierwsza – rodzinny festyn w parku nad Wartą z grami i zabawami dla dzieci, np. regaty papierowych łódeczek „od mostku do mostku”,
 • Dzień Dziedzictwa Kulturowego – 11 listopada w Pałacyku nad Wartą – 10 spotkanie KGW z okazji Święta Niepodległości,
 • XIX Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Zawitały Anioły”.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na w/w wydarzenia, podobnie jak na coroczne zebranie mieszkańców, Samorządu Mieszkańców z Prezydentem Miasta Zawiercia i zaproszonymi Gośćmi, które to zostało zaplanowane na środę 26 marca 2014 r. o godz. 17:00 w Pałacyku nad Wartą. Zebranie poświęcone będzie inwestycjom jakich oczekują mieszkańcy, składanym wnioskom, problemom z jakimi stykamy się w dzielnicy i jak zawsze będzie wolna dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Ostatnim punktem spotkania było uzgodnienie podjęcia kolejnych kroków w celu zrealizowania inwestycji/pomysłu połączenia Zawiercia z Kromołowem przez Łośnice chodnikiem z oświetleniem. W związku z już częściowymi pracami wykonanymi na ulicy Łośnickiej oraz informacją o budowie chodnika, przystanku autobusowego, od początku ulicy (od ulicy Piłsudskiego), w którego kosztach w ramach wspierania lokalnej społeczności będą prawdopodobnie partycypowały firmy: CMC Poland oraz Virtu, dobrym posunięciem ze strony UM i Starostwa była by kontynuacja prac, co zapewne ucieszyło by mieszkańców, którzy wielokrotnie dawali temu wyraz w lokalnej prasie i portalach internetowych.

Na zakończenie informacja o pracach, jakie zostały zlecone do wykonania w naszej dzielnicy oraz trwające:

 • wycięcie gałęzi przy krawężniku przy ulicy Rynek 14,
 • naprawa wpustów kanalizacji deszczowej przy sklepie SPAR na ul. Staromiejskiej,
 • plantowany jest teren po byłym basenie p. poż.,
 • wycięto samosiejki przy Krzyżu obok Suszarni,
 • Wydział Gospodarki Miejskiej zwrócił się do Wydziału Infrastruktury o poprawę studzienek na ulicy Siewierskiej przy posesjach nr 242 i 244.

Sprawy, które zostały zgłoszone do odpowiednich jednostek UM w Zawierciu dotyczyły:

 • zamontowania halogenów na Rynku przy figurze św. Floriana w miejscu skradzionych,
 • uregulowania geodezyjnego posesji w obrębie ulic: Żelaznej, Łośnickiej, Filaretów, Targowej.

 

   

Gala Laureatów Zawiercia – Kromołowski wieczór

Wpisany przez Mariusz Golenia niedziela, 16 marca 2014 00:16

Dużym zaskoczeniem dla Samorządu Mieszkańców była informacja telefoniczna z UM w Zawierciu, że SMK został nominowany w tegorocznej edycji Gali Laureatów Zawiercia w kategorii: Dziedzictwo kulturowe – „In memoriam” – Tradycja i Pamięć. Jeszcze większym zaskoczeniem, był fakt, że podczas uroczystej gali w MOK w Zawierciu zostaliśmy tegorocznymi laureatami. Dla nas, to wyróżnienie otrzymane z rąk Prezydenta Miasta Zawiercia jest zasługą wszystkich mieszkańców i wszyscy Kromołowianie są laureatami. Samorząd to mieszkańcy Kromołowa. Nie było by tej nagrody, gdyby nie cała nasza społeczność, zawsze otwarci, pomocni i wspierający przedsiębiorcy, współpracujące z Samorządem społecznie instytucje, działające na rzecz naszej dzielnicy: Towarzystwo Sympatyków Kromołowa, Regionalny Zespół Folklorystyczny „Kromołowianie”, LKS Źródło Kromołów, OSP Kromołów, placówka oświatowa jaką jest nasz Zespół Szkół, jej pedagodzy, uczniowie i radni z naszego okręgu, a w szczególności pan Jan Sygiet. Dziękując w imieniu Samorządu Mieszkańców za wyróżnienie mogę śmiało stwierdzić, że ten wieczór w sali widowiskowej MOK w Zawierciu należał i był wieczorem najstarszej dzielnicy miasta jakim jest nasz Kromołów.

Kolejne odsłony koncertu przedstawiały następne nominacje i kolejne wyróżnienia. Wokalne, muzyczne, artystyczne występy pani Ewy Urygi, miejscowych artystów, występ akrobatyczny Delfiny i Bartka oraz recital pana Zbigniewa Wodeckiego przeplatały się z pokazem mody pani Ewy Kyrcz, co u wszystkich zgromadzonych widzów wywoływało aplauz i kolejne pokazywane kolekcje przykuwały wzrok widzów, a w szczególności obecnych na sali pań, ale i nie tylko… To był kolejny Kromołowski wątek wieczoru, gdyż pani Ewa Kyrcz (z d. Czech) pochodzi z Kromołowa… Na kolejny „akcent” rodem z Kromołowa widzowi nie czekali długo, ponieważ po zakończeniu pokazu mody, w kategorii „Przedsiębiorca Roku” wyróżnienie i statuetkę laureata otrzymał Kromołowianin, pan Piotr Jurczyk. Firma „Intercor” rozpoznawalna w całej Polsce zrealizowała już wiele inwestycji inżynierskich w kraju, a obecnie kończy budowę odcinka autostrady A1 do granicy z Republiką Czeską. Wyróżnienie, które otrzymał pan Piotr jak najbardziej trafiło w godne ręce, gdyż nie tylko na kanwie biznesu laureat osiąga sukcesy, ale również wspiera społeczne inicjatywy „rodem” z Kromołowa i zawsze jest zainteresowany sprawami naszej dzielnicy.

Kończąc krótką relację z gali, nadmienię również, że w kategorii „Przedsiębiorca Roku” nominowała była pani Agnieszka Potęga, której firma kamieniarska Kam-Bet mieście się na Piaskach, przy ul. Siewierskiej.

Dziękując jeszcze raz wszystkim mieszkańcom, gratuluję laureatom, nominowanym i pani Ewie – projektantce mody.

 

   

Szlak Orlich Gniazd - nowa promocja medialna JURY

Wpisany przez Mariusz Golenia czwartek, 06 marca 2014 12:59

Na początku tego roku został zrealizowany nowy film promujący walory turystyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, sfinansowany ze środków Związku Gmin Jurajskich (linki do filmów poniżej). Profesjonalne zdjęcia, spot reklamowy oraz film wyprodukowało studio „Dawnotemu Group” z Katowic. Cała narracja to współpraca z panią Krystyną Czubówną, która swoim głosem dodaje magii filmom, słuchowiskom, prezentacjom. Wyprodukowany film oraz spot w połączeniu z głosem pani Krystyny i muzyką sprawia, że widz zostaje „wciągnięty” w jurajskie krajobrazy. Według mnie film „przebija” swoim kunsztem sztuki filmowej reklamowe spoty promujące w telewizji poszczególne województwa (regiony), których ostatnio pojawiło się dość sporo na szklanym ekranie. Czynione działania poszczególnych gmin sprawiają, że o Jurze jest coraz głośniej i zachęca to turystów do przemierzania Szlaku Orlich Gniazd, w którego otulinie znajduje się nasz Kromołów. Coraz większa liczba gości sprawia, że powstają nowe pomysły i inwestycje, jak np. w gminie Ogrodzieniec przy zamku, gdzie jest już Park Miniatur, Park Rozrywki, Park Doświadczeń Fizycznych, Teatr Legend i Strachów a teraz powstaje kolejna atrakcja River Splash – Tor Saneczkowy. Gmina Olsztyn po próbnych odwiertach wykonanych przez Polską Akademię Nauk ma pomysł i marzenie na wybudowanie kompleksu basenów termalnych, gdyż 2 km w głąb ziemi Olsztyn ma pokłady wody termalnej o temperaturze ponad 40⁰C. Jak widać promocja Jury powinna też być szansą dla Zawiercia a przed wszystkim Powiatu Zawierciańskiego. Oglądając film i spot stwierdziłem iż zabrakło w nim jedynie właśnie krótkiej choćby wzmianki/migawki o Zawierciu, które jest bramą na Jurę, dzięki biegnącej przez miasto szybkiej kolei, bliskości lotniska Pyrzowice, położeniu w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej nad źródłami rzeki Warty… Ale może następnym razem…

Na razie skromne działania nas wszystkich, mieszkańców Kromołowa sprawiają, że nasza dzielnica jest coraz lepiej rozpoznawalna i dobrze postrzegana i jak to mówi młodzież „coś się dzieje...". Może nie tyle, ile byśmy chcieli, ale każdy mały krok jest istotny. Jeszcze nie tak dawno „ambasadorem” Kromołowa i znakiem firmowym był klub LKS Źródło, kiedy grał w IV lidze z takimi drużynami jak GKS Katowice, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze… i co tydzień gościł na antenie sportowej Radia Katowice, dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana Piotra. Skupiał wokół siebie dzieci i młodzież chętnie biegającą za piłką, której to młodzieży coraz to trudniej dzisiaj przychodzi wysiłek fizyczny. Szkoda, że to już historia, ale może narodzi się nowa?

Ale dzięki właśnie młodzieży z naszej szkoły, ich pracy przygotowane zostały akademie z okazji 820 lat lokacji Kromołowa, które na pewno na długo zostaną zapamiętane. Powstały również zdjęcia Kromołowa „z lotu ptaka”. Pokazane na akademii zostały zapisane na CD (można takową płytkę nabyć w szkole) i dzięki Dyrektorowi Szkoły panu Andrzejowi Wilkowi udostępnione również internetowemu portalowi naszej społeczności. Zachęcam do ich obejrzenia.

Nawiązując jeszcze do ubiegłego roku i konkursu „Rzeka Roku 2013” to dzięki Państwa zaangażowaniu (głosowaniu), kiedy znaleźliśmy się w finałowej „11” otrzymaliśmy wyróżnienie, ale przede wszystkim źródła Warty „zwróciły” na siebie uwagę. Druga edycja konkursu już ruszyła i jak już wiadomo patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. My już w historii konkursu się zapisaliśmy, ale nie jest powiedziane, że jeszcze raz nie spróbujemy.

http://www.youtube.com/watch?v=Ktho_ASLOnU#t=18
http://www.youtube.com/watch?v=CQDx7yvI0IY

 

   

Strona 31 z 41

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
joomla template